SÀI GÒN LAGER

 • Thùng 24 lon
 • Độ cồn 4.3%

SÀI GÒN SPECIAL

 • Thùng 24 lon
 • Độ cồn 4.9%

SAI GÒN 333

 • Thùng 24 lon
 • Độ cồn 5.3%

AQUAFINA

 • Thùng 24 chai
 • Nước khoáng

SÀI GÒN EXPORT

 • Thùng 24 chai
 • Độ cồn 4.9%

SÀI GÒN LAGER NHỎ

 • Thùng 24 chai
 • Độ cồn 4.3%

SÀI GÒN LAGER LỚN

 • Thùng 24 chai
 • Độ cồn 4.3%

SÀI GÒN SPECIAL

 • Thùng 20 chai
 • Độ cồn 4.9%

COCA-COLA

 • Thùng 24 chai
 • Vị Cola

SPRITE

 • Thùng 24 chai
 • Vị chanh

FANTA

 • Thùng 24 chai
 • Vị cam

PEPSI-COLA

 • Thùng 24 chai
 • Vị Cola

NUMBER ONE

 • Thùng 24 chai
 • Vị tăng lực

TWISTER CAM

 • Thùng 24 chai
 • Vị cam

MIRINDA CAM

 • Thùng 24 chai
 • Vị cam

7UP CHANH

 • Thùng 24 chai
 • Vị chanh

TIỆC ĐẶC BIỆT

TIGER

TIGER

TIGER BẠC

HEINEKEN

HEINEKEN

TWISTER CAM

PEPSI-COLA

MIRINDA SAXI