ELF GAZ

 • KL vỏ: 13,3-14,5 kg
 • KL Gas : 12,5 kg (đúng)
 • NCC : Total gas Pháp
 • Loại : Van ngang

 

TOTAL GAS

 • KL vỏ: 13,3-14,5 kg
 • KL Gas : 12 kg (đúng)
 • NCC : Total gas Pháp
 • Loại : Van ngang

 

TOTAL GAS

 • KL vỏ: 13,3-14,5 kg
 • KL Gas : 12 kg (đúng)
 • NCC : Total gas Pháp
 • Loại : Van ngang

 

TOTAL GAS

 • KL vỏ: 13,3-14,5 kg
 • KL Gas : 12 kg (đúng)
 • NCC : Total gas Pháp
 • Loại : Van ngang

phân biệt hàng chính hãng

Mọi sản phẩm của Totalgaz đều được gắn niêm màng co đặc trưng của hãng, được hút chân không ép chặt vào van bình gas.